Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

14:29
9039 c50c
Reposted fromonlywhite onlywhite viaSkydelan Skydelan
14:29
4185 726e 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaSkydelan Skydelan
14:29
7546 6866
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
14:28
14:28
Lubię być sobą przy Tobie.
— Kaja Kowalewska - Melanżcholie
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaSkydelan Skydelan
14:27
5350 6919
Reposted fromjagnie-w-bagnie jagnie-w-bagnie viaSkydelan Skydelan
14:27
2693 780f
Reposted fromdailylife dailylife viaSkydelan Skydelan
14:26
"- Wiesz, co jest w życiu najważniejsze?
- Co?
- Światełko. Zobaczyć światełko. Mały, błyszczący punkcik. I iść do tego światełka. Nic więcej..."
— ~ Jarosław Borszewicz
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaSkydelan Skydelan
14:25
2700 c23a
Reposted fromiheartfatgirls iheartfatgirls viaSkydelan Skydelan
14:25
5901 3b8f
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaSkydelan Skydelan
14:25
Mądra kobieta wie, że mężczyzna wyraża miłość w inny sposób niż słowami. Mądry mężczyzna wie, że kobieta lubi te słowa usłyszeć.
14:24
9331 b95b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
14:24
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
Reposted frompesy pesy viaSkydelan Skydelan
14:23
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viaSkydelan Skydelan
14:23
“Największy sukces osiągają ci, którzy nigdy nie pozwolili sobie wmówić, że są przeciętnymi ludźmi.”
— Jason Hunt
Reposted fromaloemind aloemind viaSkydelan Skydelan
14:23
0123 2cb6
Reposted fromdeviate deviate viaSkydelan Skydelan
14:22
Szczęście to najpierw odwaga.
— 'Trzy metry nad niebem'
14:22
9042 566c
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaSkydelan Skydelan
14:22
Oczywiście, że marzę. Żeby coś się zdarzyło, najpierw trzeba to sobie wymarzyć.
— Janusz L. Wiśniewski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaSkydelan Skydelan
14:22
3527 5889
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl